1. Anasayfa
  2. Elektronik

Seven Segment Display Nedir? Pic Programlama İle Örneği

Seven Segment Display Nedir? Pic Programlama İle Örneği
Proton Compiler
0

Merhabalar bugün sizlerle Seven Segment Display Nedir? Proton Compiler Pic Programlama İle Seven Segment Display Örneği nasıl yapılır onu göstereceğiz.

Seven Segment Display Nedir?

Seven Segment Display kısacası (bizim kullandığımız sistemden bahsediyorum. Farklı çeşitleride mevcuttur.) içerisinde yedi adet led bulunduran bir sistemdir.  “Seven segmentli display” olarak da yazılan 7 segmentli display, gösterildiği gibi dikdörtgen şeklinde düzenlenmiş yedi LED’den (dolayısıyla adı) oluşur. Yedi LED’in her birine bir segment denir çünkü segment aydınlatıldığında görüntülenecek sayısal bir basamağın (hem Ondalık hem de Onaltılık) bir parçasını oluşturur.

Bazen aynı paket içinde ek bir 8. LED kullanılır, böylece iki veya daha fazla 7 segmentli display ondan büyük sayıları görüntülemek için birbirine bağlandığında bir ondalık noktanın (DP) gösterilmesine izin verir.

Bu nedenle, LED segmentlerinin uygun pinlerini belirli bir sırayla ileriye doğru bastırarak, bazı segmentler açık, diğerleri ise karanlık olacak ve displayde sayının istenen karakter deseninin oluşturulmasına izin verilecektir. Bu sistem, 0’dan 9’a kadar olan on ondalık basamağın her birini aynı 7 segmentli displayde görüntülememize izin verir.

Ekranların ortak pini genellikle hangi tip 7 segmentli display olduğunu belirlemek için kullanılır. Her LED’in biri “Anot” ve diğeri “Katot” olarak adlandırılan iki bağlantı pini olduğundan, bu nedenle Ortak Katot (CC) ve Ortak Anot (CA) olarak adlandırılan iki tür LED 7 segmentli display vardır.

İki gösterge arasındaki fark, adından da anlaşılacağı gibi, ortak katodun 7-segmentin tüm katotlarının doğrudan birbirine bağlı olması ve ortak anotun 7-segmentin tüm anotlarının birbirine bağlı olması ve aşağıdaki gibi aydınlatılmasıdır.

1. Ortak Katot   – Ortak katot ekranında, LED segmentlerinin tüm katot bağlantıları mantık “0” veya topraklama için birleştirilir. Bireysel segmentler, bireysel Anot terminallerini (ag) iletmek için bir akım sınırlama direnci aracılığıyla bir “HIGH” veya mantık “1” sinyalinin uygulanmasıyla aydınlatılır.

Ortak Katot 7 Segmentli Display

Seven Segment Display Nedir
Ortak Katot 7 Segmentli Display 

2. Ortak Anot   – Ortak anot ekranında, LED segmentlerinin tüm anot bağlantıları “1” mantığında birleştirilir. Bireysel segmentler, belirli segmentin (ag) Katoduna uygun bir akım sınırlama direnci aracılığıyla bir toprak, mantık “0” veya “DÜŞÜK” sinyali uygulanarak aydınlatılır.

Ortak Anot 7 Segmentli Display

Seven Segment Display Nedir
Ortak Anot 7 Segmentli Display

7 Segmentli Display Doğruluk Tablosu

Seven Segment Display Nedir
7 Segmentli Display Doğruluk Tablosu

Seven Segment Display Örneği aşağıdaki gibidir.

Seven Segment Display Örneği
 DEVREMİZİN PROTEUS ÇİZİMİ
Cihaz 16F877

Declare LCD_DTPin PORTC.4 'DATA GİRİŞİMİZ PORTB'NİN 4. PİNİNDEN BAŞLAYACAK
Declare LCD_ENPin PORTC.0 'LCD'NİN EN PİNİ PORTC.0'DA BAĞLI
Declare LCD_RSPin PORTC.1 'LCD'NİN RS PİNİ PORTC.1'DE BAĞLI 
Declare LCD_Interface 4 'LCD VERİ YOLUMUZ 4 BİT OLACAK
Declare LCD_Lines 2 'LCD 2 SATIRDAN OLUŞUYOR
Cls 'EKRANI TEMİZLER

Dim BUTON As PORTA.0 'PORTA'NIN SIFIRINCI PİNİNDE BUTON VAR
Dim SAYI As Byte 'SAYI BYTE OLARAK TANIMLANMIŞ BİR DEĞİŞKENDİR
Dim SEG7 As PORTB 'PORTB'DE 7 SEGMENT DISPLAY BAĞLI
Dim LED1 As PORTD 'PORTD'DE LEDLER BAĞLI
Dim LED2 As PORTE 'PORTE'DE LEDLER BAĞLI

TRISA=%00000001 'PORTA'NIN 1 NUMARALI PİNİ GİRİŞ OLARK TANIMLANDI
TRISB=%00000000 'PORTB'NİN PİNLERİ ÇIKIŞ OLARAK TANIMLANDI
TRISC=%00000000 'PORTC'NİN PİNLERİ ÇIKIŞ OLARAK TANIMLANDI
TRISD=%00000000 'PORTD'NİN PİNLERİ ÇIKIŞ OLARAK TANIMLANDI
TRISE=%00000000 'PORTE'NİN PİNLERİ ÇIKIŞ OLARAK TANIMLANDI
Tüm_Dijital doğru
SAYI=0 
PORTB = 0
PORTD = 0
KAPI = 0

ANA:
BUTON=1 ise
DÜĞME TESTİ:
If BUTON=1 Then GoTo BUTONTEST 'buton basılı kaldığı sürece döngü oluşturur.
cls
SAYI=SAYI+1 'butona basıldıysa SAY'I bir artır
EndIf

Select SAYI 'SAY'ın içi kaçsa o CASE'e gir
Dava 1
SEG7=%00000110 'displayde 1 yazar
Yazdır 1,1, "1. LED YANIYOR"
PORTD = %00000001
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
2. durum
SEG7=%01011011 'displayde 2 yazar
Yazdır 1,1, "2. LED YANIYOR"
PORTD = %00000010
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
vaka 3
SEG7=%01001111 'displayde 3 yazar
Yazdır 1,1, "3. LED YANIYOR"
PORTD = %000000100
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
4. vaka
SEG7=%01100110 'displayde 4 yazar
Yazdır 1,1, "4. LED YANIYOR"
PORTD = %00001000
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
vaka 5
SEG7=%01101101 'displayde 5 yazar
Yazdır 1,1, "5. LED YANIYOR"
PORTD = %00010000
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
vaka 6
SEG7 =% 01111101
Yazdır 1,1, "6. LED YANIYOR"
PORTD = %00100000
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
vaka 7
SEG7 =% 00000111
Yazdır 1,1, "7. LED YANIYOR"
PORTD = %01000000
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
vaka 8
SEG7 =% 01111111
Yazdır 1,1, "8. LED YANIYOR"
PORTD = %100000000
GecikmeMS 1000
PORTD = %00000000
GecikmeMS 1000
vaka 9
SEG7 =% 01101111
Yazdır 1,1, "9. LED YANIYOR"
KAPI = %00000001
GecikmeMS 1000
KAPI = %00000000
GecikmeMS 1000
Durum Başka
SEG7 =% 00111111
1,1'de Yazdır "LEDLER YANMIYOR"
SAYI=0 
EndSelect
ANA GİT
Son


DEVREMİZİN PROTON YAZILIMI

Devremiz Nasıl Çalışıyor?

Program ilk açıldığında sayı değerimiz sıfırı gösterir . 7 segment display sıfırı gösterir. Butona basılıp basılmadığı kontrol edilir eğer butona basılmışsa sayı değerimiz 1 artırılır ve ilgili case kısmına girer. Ona göre display değeri gösterilir. Ekranda ise displaydeki kaçıncı led yanıyorsa o ledin yandığına dair X. LED YANIYOR yazısı yazar.

Bu yazımızda Seven Segment Display Nedir? Pic Programlama İle Örneği konusuna cevap vermeye çalıştık. Eksik veya hatalı gördüğünüz kısımları lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Diğer yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir